Familieleden of vrienden die elkaar nooit meer spreken omdat er in het verleden iets is voorgevallen. Onder begeleiding van een mediator kan een gesprek openingen bieden, mits beide partijen in ieder geval bereid zijn elkaar aan te horen. Het uitgangspunt is dan om te proberen verstoorde familie/vriendschappelijke banden te normaliseren en wederzijds begrip te herstellen.

Beide partijen krijgen de kans hun zegje te doen, waarbij de mediator het gesprek leidt en vragen stelt aan beide partijen met als doel helder te krijgen wat de partijen elkaar nu eigenlijk willen zeggen of elkaar verwijten.