Als er bij een scheiding kinderen in het spel zijn, dan is het maken van een ouderschapsplan verplicht. In dit ouderschapsplan plan worden allerlei afspraken gemaakt rondom de opvoeding van het kind of kinderen. Dit zijn onder andere concrete afspraken wat betreft de hoofdverblijfplaats van het kind, school en welke ouder wat wanneer doet. In dit proces staat het kind of de kinderen centraal, ouders blijven ouders, maar zijn geen partners meer. Belangrijk is om op een goede en harmonieuze manier de relatie te beëindigen, het kind blijft de beide ouders binden.

Daarnaast dient er bij gedeelde bezittingen een verdeling gemaakt te worden door de partijen, zodat een correcte financiële ontvlechting kan plaats vinden. Hierbij wordt een inventarisatie gemaakt te worden van de bezittingen, de individuele wensen en mogelijkheden.