Soms heeft praten geen zin meer doordat partijen in dezelfde patronen blijven vastlopen. Het kan dan moeilijk zijn om elkaar te horen en begrip op te brengen voor de ander. Een gesprek voeren onder leiding van een onafhankelijke derde kan een mogelijke oplossing bieden om het onderlinge begrip weer op gang te helpen.

Het eerste gesprek is vrijblijvend en gratis. In dit gesprek kunnen we een inschatting maken of mediation ingezet kan worden. Als dit het geval is, dan is het mogelijk om gelijk een kosten inschatting te maken. Een mediationtraject varieert van 3 tot 6 bijeenkomsten van 2 uur. Het traject bestaat uit het verkennen van de afzonderlijke verhalen, de individuele en gemeenschappelijke belangen, en vanuit daar kan gedacht worden aan oplossingen en afspraken.  Als er van beide kanten bereidheid bestaat om over een oplossing te onderhandelen, heeft mediation kans van slagen.

drs. J.M. van Zwam

MFN Mediator

06-19963856

jeroen@vanzwammediation.nl